I Makeable Cal Plugin

Description

[PL]
Ten plugin pozwala na wstawianie kalendarzy z aplikacji https://cal.imakeable.com/ na Twoją stronę WordPress

Aby dodać kalendarz wykonaj te kroki:
1. Zainstaluj, a następnie aktywuj ten plugin.
2. Wejdź w Ustawienia -> iMakeable Cal Settings i wklej tam swoją nazwę uytkownika oraz company ID (jeśli posiadasz wersję PRO aplikacji).
3. Teraz przejdź do odpowiedniej strony, albo posta do którego chcesz wstawić kalendarz, Kliknij w przycisk “Dodaj Blok”, wyszukaj “I Makeable Cal” i kliknij w tę ikonę.
4. Teraz wybierz rodzaj kalendarza, pojedyńczy albo ze wszystkimi osobami.
5. Wybrany kalendarz powinien się pojawić w edytorze, teraz możesz zapisać i opublikować stronę.

[EN]
This plugin allows you to insert calendars from https://cal.imakeable.com/ into your WordPress website.

To add a calendar follow those steps
1. Install and activate the plugin.
2. Go to Settings -> iMakeable Cal Settings and paste there your username and company ID (only if you have the PRO version).
3. Now go to your page, or blog post, click on the “Add Block” button and search for “I Makeable Cal” and click on that icon.
4. Then choose a variant of your calendar, single or multiple.
5. Selected calendar should appear in editor, now you can click on “Save and Publish” button.

Blocks

This plugin provides 1 block.

  • I Makeable Cal Manage your appointment calendars!

FAQ

If you have an a question plese contact sales@imakeable.com

Reviews

There are no reviews for this plugin.

Contributors & Developers

“I Makeable Cal Plugin” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Changelog

0.1.0 – plugin release