TrustMate.io – integracja z WooCommerce

Description

TrustMate – Reviews for your shop and products at you WooCommerce site.
Generate valuable traffic and profit more than others!

How does TrustMate work?

Increase traffic on your website and increase the conversion rate by gathering clients’ reviews.
Thanks to TrustMate you will:

 • Make more than with spending the same amount on an online advertisement
 • Gather more determined clients
 • Build a solid online brand image

Our clients are Decathlon, Wittchen, 4F, TravelPlanet, Votum and many more.

What will you gain from using TrustMate?

 • Company reviews
 • Your products reviews
 • The Trustworthy Company Certificate
 • Business Card at TrustMate
 • Widgets with company and product reviews – which help getting stars in Google search results
 • Plugin with reviews on Facebook
 • More traffic on the store’s website
 • Ensuring new clients (social proof)
 • You can upload the already gathered product reviews
 • Redirecting the traffic from gathered reviews back to your website!

TrustMate allows inviting customers to give reviews and ratings regarding the store and products.

Gathered reviews are owned by company which collected them.
The application allows for running mediations with unsatisfied clients, manual client inviting,
automatic invitation sending planning and reminders, as well as analyzing statistics
and downloading reports.

Polski opis wtyczki / Polish version

TrustMate – Opinie o sklepie i produktach na Twoim sklepie WooCommerce.
Generuj wartościowy i zarabiaj więcej niż inni!

Instalacja

 1. Zainstaluj wtyczkę bezpośrednio z katalogu wtyczek WordPressa, wyszukując słowo TrustMate.
 2. Aktywuj wtyczkę.
 3. Pojawi się nowa opcja w menu o nazwie TrustMate.io. Przejdź do niej.
 4. Wybierz jedną z opcji „Mam już konto” lub „Załóż konto”.

Aby ułatwić Ci rejestrację konta użyjemy danych, które podałeś w Twoim sklepie WooComerce.
Założenie konta odbywa się jednym kliknięciem.

Jak działa TrustMate?

Zwiększ ruch na swojej stronie i zwiększ konwersję zbierając opinie klientów. Dzięki TrustMate:

 • Zarobisz więcej niż wydając te same pieniądze na reklamę w Internecie
 • Ściągniesz więcej zdecydowanych klientów
 • Zbudujesz solidny wizerunek online

Nasi klienci to Decathlon, Wittchen, 4F, TravelPlanet, Votum i wielu innych.

Co zyskasz korzystając z TrustMate?

 • Opinie o Twojej firmie
 • Opinie o Twoich produktach
 • Certyfikat Firmy Godnej Zaufania
 • Wizytówkę w TrustMate – przykład
 • Widgety z ocenami firmy i produktów – dzięki nim dostaniesz gwiazdki w wynikach google
 • Wtyczkę z opiniami na Facebook
 • Więcej ruchu na stronie sklepu
 • Upewnienie nowych klientów (social proof)
 • Możesz wgrać już zebrane opinie o produktach
 • Przekierowanie ruchu z zebranych opinii z powrotem na Twoją stronę!

Zapoznaj się z naszą usługą

Serwis TrustMate umożliwia zapraszanie klientów do wystawiania opinii i ocen dotyczących sklepu i produktów.

Zebrane opinie należą do firmy, która je zgromadziła. Aplikacja pozwala na prowadzenie mediacji z niezadowolonymi klientami,
ręczne zapraszanie klientów, planowanie automatycznej wysyłki zaproszeń i przypomnień,
czy też analizowanie statystyk oraz pobieranie raportów.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Installation

 1. Install the plugin directly from the WordPress plugin marketplace, searching for TrustMate
 2. Activate the plugin
 3. A new option called TrustMate.io will appear in the menu. Go there.
 4. Pick one of the options “I have an account” or “Create an account”

In order to make the registration easier for you we will use the data you have provided
at your WooCommerce store. Creating an account is done with one click.

Reviews

3 снежня, 2021
This plugin was so easy to install and we had it up and running in no time. We've found our having the reviews in a prominent position has added trust and our sales have increased due to this. We also like that we have notifications if we get a 3 star review, which allows us to have a dialogue with the customer and enables a resolution, which in most cases has seen the customer change their initial star rating and award a 5 star for customer service. It's a win-win situation. Cannot recommend it enough.
13 верасня, 2021
This plugin really rocks. Not only it helps me gathering reviews in a speed of light, but also it displays them in a beautiful way via many different widgets directly in my store: woolsome.shop (both on its main site, as well as product reviews on my product cards) It has a unique, clickable HINTS BASED SYSTEM to provide very long reviews full of keywords. And the most funny thing is that my customers do not need to write them, but just choose them by pointing and clicking from very big dictionaries of prepared sentences. I could also adjust these dictionaries to better describe my shop. This tool boosted SEO of my shop rapidly, but also rised customers trust in my business. I do recommend it. You will be astonished how many other additional features it has. Just give it a try.
25 жніўня, 2021
They collect all your site emails and send spam. Not cool.
2 чэрвеня, 2021
Najlepsza aplikacja do zbierania opinii z mnóstwem możliwości.
12 лютага, 2021
Since I have TrustMate I have got a lot more feedback from customers, it's great for an online store. Contact with the service great, fast technical support. Applications are turned on very quickly with a few clicks. A large selection of widgets and opinion hints encourage customers to leave a review. This is what I was looking for, I recommend it 🙂 Odkąd mam TrustMate, to mam o wiele więcej opinii od klientów, świetnie nadaje się do sklepu internetowego. Kontakt z obsługą super, szybka pomoc techniczna. Aplikacje włącza się bardzo szybko za pomocą kilku kliknięć. Duży wybór widgetów, a podpowiedzi do opinii zachęcają klientów do zostawienia opinii. To jest to czego szukałem, polecam 🙂
Read all 6 reviews

Contributors & Developers

“TrustMate.io – integracja z WooCommerce” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors